• Hulín - dobré město pro život

    Váš kandidát na starostu

    kandidátní listina   č.5

    Mgr. Roman Hoza

 

Něco o lídrovi

Narodil jsem se 14. listopadu 1966 v Kroměříži, celý život bydlím v Hulíně.


V Hulíně jsem také absolvoval základní školu. Gymnázium jsem navštěvoval v Kroměříži a pak v roce 1989 dokončil pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Mým studijním oborem bylo učitelství pro první stupeň základní školy. Začátkem devadesátých let jsem studoval nejdříve kurzy, pak postgraduální studium pedagogiky a školského managementu. V dalších letech jsem postupně absolvoval řadu vzdělávacích kurzů v oblasti státní správy, komunikativních dovedností, problematiky Evropské unie, regionální a strukturální politice EU, v oblasti environmentální výchovy, problematiky prevence sociálně patologických jevů a další.
Během studií jsem se v roce 1987 oženil. Manželka Dana je učitelkou v Základní škole Hulín. Máme 3 syny. Nejstarší Roman (24) vystudoval obor operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Tadeáš (20) v Brně studuje druhým rokem obor Politologie a Veřejná politika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a letos nastupuje ke studiu operního zpěvu na JAMU. Stanislav (10) chodí do 5. třídy základní školy v Hulíně.


Po návratu z vojenské základní služby jsem pracoval jako učitel nejdříve na ZŠ Nábřeží, po roce jsem přestoupil na ZŠ J. A. Komenského v Hulíně. Od roku 1994 jsem 7 let zastával funkci ředitele této školy až do jejího zrušení. Po spojení obou škol jsem pak krátce působil jako zástupce ředitele. V roce 2001 jsem uspěl v konkurzu a byl ministrem školství jmenován do funkce školního inspektora České školní inspekce.


Do komunální politiky jsem vstoupil jako zastupitel v roce 1994. Od roku 1998 jsem byl zvolen do Rady města. V únoru roku 2005 jsem byl zvolen na místo místostarosty města Hulína a v roce 2006 do funkce starosty města Hulína, ve které pracuji již druhé volební období.


Ve volebním období 2004-2008 jsem byl také členem zastupitelstva Zlínského kraje, kde jsem pracoval jako předseda výboru pro dopravu, člen výboru kontrolního a výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost.
Jsem členem Občanské demokratické strany od roku 1998. V současné době jsem předsedou Místního sdružení ODS v Hulíně. v minulosti jsem zastával i další funkce, byl jsem předsedou Oblastního sdružení ODS Kroměříž a jsem členem regionální rady Regionálního sdružení Zlín.


Mezi mé koníčky patří hudba, hraju na kytaru a baskytaru, učím se na mandolínu, zpíval jsem v Pěveckém sboru Smetana. Baví mě práce na zahradě, pěstuju bonsaje.